Curso comunicación frente a cámara

CURSO
ONLINE

-%33

Precio $29.000

CLP$19.430

Curso Online Grupal

CLASE
PERSONALIZADA

-%33

Precio $62.000

CLP$41.540

Curso Online Personalizado

CURSO
ONLINE FULL
PERSONALIZADO

-%33

Precio $110.000

CLP$73.700

Curso online full personalizado